NewDawns  

För NPF

 

  

Det finns ett stort behov av hjälp och stöd för vuxna med ett Neuropsykiatriskt funktionshinder, Behoven tenderar öka enligt prognoser, Bland annat från tunga myndigheter som är de som har att hantera konsekvenserna, T.ex. Polis, Rättsväsende, Kriminalvård och våra kommuner.

Det finns ett stort behov av hjälp efter utförd utredning av psykosocialt stöd tillsammans med medicinskt. Det ska ske i en trygg miljö.

 

Det är viktigt med kontinuitet och ett långsiktigt perspektiv för att samordna insatser.

Det är viktigt med samverkan.   

Samverkan bygger på insikt och kommunicering.