NewDawns  

För NPF

Vill du kontakta mig och samtala om dessa viktiga saker är du mer än välkommen att göra så.

Jag saknar de som förstår vad jag talar om här och skulle mer än gärna ha möjlighet till, varför inte kalla det, filosofiska samtal där det inte finns tydliga självklara svar. Hellre att kunna/vilja vända på frågan och belysa den med nytt ljus och från nya infallsvinklar. 

Det finns inget rätt svar, Ständigt kommer nya frågor. Allt tål att diskutters.