NewDawns  

För NPF 

 

 

NewDawns är baserad på erfarenhet av.  ADHD/kombinerad typ och Autistiskt Syndrom med lindrig utvecklingsstörning och inslag av ADHD, gällande vuxna.

 

Jag heter Nickie Snäll och har lång erfarenhet som förälder och vän inom området. 

erfarenhet av adoption och tidig separation. 

Fysisk och psykisk övergreppsproblematik. 


Posttraumatiskt stressyndrom. 

Förlossningspsykos.

(detta berör jag i mina noveller)

Bearbetat egen problematik tillsammans med psykoterapeut i 10 år, vilken jag slutförde 2002.