NewDawns  

 

 

  

Det finns ett stort behov av hjälp och stöd för vuxna med Neuropsykiatriskt funktionshinder.

Det finns ett stort behov av hjälp efter utförd utredning av psykosocialt stöd tillsammans med medicinskt. Det ska ske i en trygg hemmiljö.

 

Det är viktigt med kontinuitet och ett långsiktigt perspektiv för att samordna insatser.

Det är viktigt med samverkan.   

Allt ifrån kommun och psykiatri till kriminalvård , frivård och ibland även vårt rättsväsende. Samverkan bygger på insikt och kommunicering.   

 

 

Utvärdering skall ske tillsammans med biståndshandläggare och läkarkontakt. Varje halvår de första två åren. Därefter vid behov med som längst två års mellanrum.

Kontakta mig på telefonnummer :  08 / 590 845 02, eller  0722 / 26 51 00