NewDawns för NPF 

( neuropsykiatriska funktionshinder )

Hemsida och Informationssida

NewDawns är numera en informations och hemsida... 

NewDawns är inte längre en verksamhet. Det är en plats för erfarenhet och en möjlighet förmedla och dela den erfarenheten... 

Välkommen att ringa på telefonnumren:    0722 / 26 51 00  

eller 08 / 590 845 02                             

 www.newdawns.bloggo.nu