NewDawns  

 

Poet, författare, upphovsman och synestét. Legitimerad människa.

Fritidsledare och församlingsassistent. 

HBTQ.

Anhörig. 


 

Twitter: @NickieSnll      www.newdawns.bloggo.nu     www.detfungerar.bloggo.nu     riffof.bloggo.nu     www.novell.nu.

 

NewDawns är baserad på erfarenhet.  

ADHD/kombinerad typ och Autistiskt Syndrom med lindrig utvecklingsstörning med inslag av ADHD, gällande vuxna.

 

Jag heter Nickie Snäll.

 

Jag har en erfarenhet av snart fyrtio år som förälder och nära vän. 

Egen erfarenhet av adoption och tidig separation. 

Fysisk och psykisk övergreppsproblematik. 

Posttraumatiskt stressyndrom. 

Förlossningspsykos.

(detta berör jag i mina noveller på www.novell.nu.)

Bearbetat egen problematik tillsammans med psykoterapeut i 10 år.