NewDawns för NPF 

( neuropsykiatriska funktionshinder )

Poet, författare, upphovsman och synestét. Legitimerad människa.

Fritidsledare och församlingsassistent. 

HBTQ.

Anhörig. 


 

Twitter: @NickieSnll      www.newdawns.bloggo.nu     www.detfungerar.bloggo.nu     riffof.bloggo.nu     www.novell.nu.

 

NewDawns har en spetskompetens, baserad på erfarenhet, inom NPF, Autismspektrumstörning.  

ADHD/kombinerad typ och Autistiskt Syndrom med lindrig utvecklingsstörning med inslag av ADHD, gällande vuxna.

 

Jag heter Nickie Snäll.

 

Jag har en erfarenhet av snart fyrtio år som förälder och nära vän, samt egen erfarenhet av adoption och tidig separation. Fysisk och psykisk övergreppsproblematik, posttraumatiskt stressyndrom samt en förlossningspsykos efter min första förlossning.

(detta berör jag i mina noveller på www.novell.nu.)

Egen problematik har jag bearbetat tillsammans med psykoterapeut, av en tid på mer än 10 år av enskild samtalsterapi...