Verksamheten   NewDawns för NPF 

( neuropsykiatriska funktionshinder )

Poet, författare, upphovsman och synestét. Legitimerad människa.

Fritidsledare och församlingsassistent. 

HBTQ.

Anhörig. 

Fristående personligt ombud.
 

Twitter: @NickieSnll      www.newdawns.bloggo.nu     www.detfungerar.bloggo.nu   www.novell.nu.

 

NewDawns är en verksamhet med spetskompetens inom NPF, Autismspektrumstörning.  

ADHD/kombinerad typ och Autistiskt Syndrom med lindrig utvecklingsstörning med inslag av ADHD, gällande vuxna.

 

Jag heter Nickie Snäll.

 

Verksamheten bygger på erfarenheter från tid på över 35 år som förälder,nära vän och fristående Personligt Ombud.

Den bygger på erfarenhet av adoption, tidig separation, fysisk och psykisk övergreppsproblematik, posttraumatiskt stressyndrom och förlossningspsykos.

Den bygger på bearbetning av egen problematik tillsammans med psykoterapeut av en tid på mer än 10 år av enskild samtalsterapi.

Den bygger på att i vardagen utföra övriga öppna sociala tjänster för vuxna, säkra Vården, Vardagen och Valfriheten och på individuell nivå bereda möjlighet till ett självständigt liv så långt möjligt är. I samverkan med kommun, psykiatri och övriga berörda myndigheter.  

Den bygger på samtal,där du själv ringer och bokar en tid och kommer till NewDawns adress Kavallerigatan 14 i Upplands Väsby, när något är viktigt för dig att prata om.  


 

VÄLKOMMEN till NewDawns